Project Description

Палета

Борса за пелети и дървен материал „Корона ИМ“, град Варна предлага дървени палета, подходящи за транспортиране или складиране на всякакви видове материали, земеделска продукция или техника. Палетата са изработени от иглолистен материал.

За производството на палетата се използва дървен материал добит от Южна Рила в района на Горско стопанство – община Белица.

Предлагани размери на палетата

Дебелина

8см, 10см

Ширина

80см

Дължина

1,2м, 1,5м

Поръчайте палета сега!

Поръчайте палета от дървен материал добит в Рила планина

ИМЕ *
ФАМИЛИЯ *
E-MAIL *
ТЕЛ.НОМЕР

ОТНОСНО

ОТ КАКВО ИМАТЕ НУЖДА?