Project Description

Челни дъски

Борса за пелети и дървен материал „Корона ИМ“, град Варна предлага висококачествени иглолистни челни дъски с най-различни шарки и прoфили.

Използва се дървен материал добит от Южна Рила в района на Горско стопанство – община Белица.

Челните дъски са произведени от подбрана дървесина по стандарт и качество на БДС.

Предлагани размери на челните дъски

Дебелина

25мм

Ширина

17см

Дължина

4 метра

Поръчайте челни дъски сега!

Поръчайте челни дъски от дървен материал добит в Рила планина

ИМЕ *
ФАМИЛИЯ *
E-MAIL *
ТЕЛ.НОМЕР

ОТНОСНО

ОТ КАКВО ИМАТЕ НУЖДА?