Project Description

Дюшеме

Борса за пелети и дървен материал „Корона ИМ“, град Варна предлага дюшеме от иглолистна и широколистна дървесина. Дюшeмето се използва са направата на дървен под, при който се редят дълги дъски с голяма твърдост и висока износоустойчивост.По протежение на дъските има зъб и вдлъб, чрез които се съединяват съседните дъски.

За производството на дюшемето се използва дървен материал добит от Южна Рила в района на Горско стопанство – община Белица.

Предлагани размери на дюшемето

Дебелина

20мм, 30мм, 40мм

Ширина

от 8 до 12см

Дължина

от 2 до 4 метра

Поръчайте дюшеме сега!

Поръчайте дюшеме от дървен материал добит в Рила планина

ИМЕ *
ФАМИЛИЯ *
E-MAIL *
ТЕЛ.НОМЕР

ОТНОСНО

ОТ КАКВО ИМАТЕ НУЖДА?