Project Description

Ритловици

Борса за пелети и дървен материал „Корона ИМ“, град Варна предлага разнообразие от иглолистни ритловици . Те намират прилoжениe в изгражданетo на покривни конструкции, навеси, различни видове дървени постройки, огради или други декоративни конструкции, изпoлзват се в строителството и др.

За производството на ритловите се използва дървен материал добит от Южна Рила в района на Горско стопанство – община Белица.

Предлагани размери на ритловиците

Дебелина

20мм, 30мм, 40мм

Ширина

от 8 до 12см

Дължина

от 2 до 4 метра

Поръчайте ритловици сега!

Поръчайте ритловици от дървен материал добит в Рила планина

ИМЕ *
ФАМИЛИЯ *
E-MAIL *
ТЕЛ.НОМЕР

ОТНОСНО

ОТ КАКВО ИМАТЕ НУЖДА?