Project Description

ДЪСКИ

Борса за пелети и дървен материал „Корона ИМ“, град Варна предлага на своите клиенти висококачествени иглолистни дъски от дървен материал добит от Южна Рила в района на Горско стопанство – община Белица.

Дъските са произведени от подбрана дървесина по стандарт и качество на БДС. Те са подходящи за покривни конструкции, дървени маси, плoтове, различни видoве мебели, както и за скелни и укрепителни дейности.

Предлагани размери на дъските

Дебелина

Всички сечения

Ширина

Всички сечения

Дължина

от 1 до 6 метра

Поръчайте дъски сега!

Поръчайте висококачествени иглолистни дъски от дървен материал добит в Рила планина

ИМЕ *
ФАМИЛИЯ *
E-MAIL *
ТЕЛ.НОМЕР

ОТНОСНО

ОТ КАКВО ИМАТЕ НУЖДА?