Project Description

Слепени греди

Борса за пелети и дървен материал „Корона ИМ“, град Варна предлага разнообразие от многослойно слепени греди. Те се характеризират с добра дименсионна стабилност и много добри механични показатели. Материалът предварително се изсушава до 8% абсолютна влажност. Крайният продукт се получава от ламели, изчистени от чепове и други недостатъци, клинозъбно снадени по дължина по DIN 68140.

В зависимост от предназначението си, слепените греди могат да бъдат двуслойни, трислойни и многослойни. За производството на врати и прозорци се използват трислойни греди, за строителни конструкции обикновено многослойни.

Предлагани размери на слепените греди

Дебелина

от 40 до 120мм

Ширина

от 5 до 30см

Дължина

до 4 метра

Поръчайте слепени греди сега!

Поръчайте висококачествени слепени греди от дървен материал добит в Рила планина

ИМЕ *
ФАМИЛИЯ *
E-MAIL *
ТЕЛ.НОМЕР

ОТНОСНО

ОТ КАКВО ИМАТЕ НУЖДА?