Project Description

Дървени скари за пелети

Борса за пелети и дървен материал „Корона ИМ“, град Варна предлага дървени скари за пелети. Скарите са изработени от иглолистен материал.

За производството на палетата се използва дървен материал добит от Южна Рила в района на Горско стопанство – община Белица.

Предлагани размери на скарите

Дебелина
Ширина
Дължина

Поръчайте дървени скари за пелети сега!

Поръчайте скари за пелети от дървен материал добит в Рила планина

ИМЕ *
ФАМИЛИЯ *
E-MAIL *
ТЕЛ.НОМЕР

ОТНОСНО

ОТ КАКВО ИМАТЕ НУЖДА?