Project Description

Букови пелети

Буковите пелети имат следните характеристики:Калоричност: >5 kWh/kg

  • Форма: цилиндрична
  • Вид дървесина: Бук 70%, габър 30%
  • Диаметър: 6 мм
  • Остатъчна влага: < 8%
  • Съотношение на пепел: < 0,7%
  • Механична дълготрайност: >99%
  • Обемна плътност: >630 кг/м3
  • Съдържание на сяра: <0,003%
  • Опаковка: 15кг
  • Клас: А1

Опаковка:
– в чували по 15кг
– 70 бр. в палет
– 1050кг/палет

Поръчайте букови пелети сега!

ИМЕ *
ФАМИЛИЯ *
E-MAIL *
ТЕЛ.НОМЕР

ОТНОСНО

ОТ КАКВО ИМАТЕ НУЖДА?